ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Ανοξείδωτες κατασκευές χώρων μαζικής εστίασης

Ανοξείδωτες κατασκευές όλων των ειδών όπως: Ερμάρια, θερμοερμάρια, Ερμάρια του καφέ και συρταριέρες, Ταμεία παραδωτήρια, Κουβέρ, Κουταλοπιρουνοθήκες, Λάντζες, Ποτηριέρες, Τραπέζια, Πάγκοι με πλάκες πολυαιθυλενίου, Φούσκες, Φίλτρα, Στόφες και θερμοθάλαμοι, Καρότσια, Κάδοι και καφεκούτια από την SERKO ARARAT που κατασκευάζει τα πάντα σε ανοξείδωτες κατασκευές χρησιμοποιώντας άριστης ποιότητας αντιμαγνητικό ανοξείδωτο, επεξεργάζοντας το με αργκόν τύπου τίκ και φινιρίζοντας το με βουρτσάρισμα σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες κατασκευαστικές μεθόδους.

1 2 3 4 5 6 7 8
2 - 16